Skatteverket har fått ändra sig och ger återigen anstånd med tryckerimomsen till tryckerikunderna, men endast om de har överklagat dom eller beslut. Detta uttalade Skatteverkets verksamhetsutvecklare Susanne Malmborg, i ekonomiekot tisdagen den 23 juli 2014. I början av juni valde SKVs rättsavdelning att sabotera sommaren för oss drabbade, sedan blev de redan i mitten av juli tvungna att ändra strategi. Att alla dessa processer kostar pengar för Skattebetalarna och tryckerikunderna tar uppenbart denna avdelning, inte någon som helst hänsyn till.

Här kan ni höra ekonomiekot och Susanne Malmborgs uttalande >>>

Skatteverket kör dock som vanligt slalom förbi paragraferna

Anstånd ska ges då den berörda frågan är tvistig, vilket den varit hela tiden. Av ekot framgår dock att om tryckerikunden redan betalt in momsen så kommer anstånd inte beviljas!? Detta är ytterligare ett av Skatteverkets gränsöverskridande utvecklingssteg, som inte är lagenligt. Anstånd ska, som sagt var beviljas, då frågan är tvistig, om tryckeriköparen har betalt in momsen eller inte är helt orelevant. Den som kämpar för att behålla en god kreditvärdighet kan ej figurera i Kronofogdens listor och SKVs utspel med indragna anstånd i början av juni var ren utpressning. Därför har vissa betalat. De har inte betalat för att att de anser att de ska betala.

Sen när de insett att detta var en flagrant gränsöverträdelse, har Skatteverket meddelat att anstånd nu beviljas oavsett om tryckerimomsen inbetalats på skattekontot eller ej. En del skulle kalla detta "Att göra en Pudel".

Och ett tips till Situation Stockholms ledning. Det är inte att "göra som man ska" då man p.g.a. tvång och utpressning betalar en skuld som någon annan är skyldig till. Var rädd om pengarna!

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk