Vänner, det finns faktiskt paragrafer som belyser hur skäligheten ska bedömas innan följdändring tillämpas vid momsändring. Dessa hade Skatteverkets rättsavdelning kunnat använt, för att inte driva "Tryckerimomsen" till att bli ett orättvist spektakel som skjuter skattemoralen i botten hos tusentals företagare. Istället har man prestigemässigt sist och slutligen låtit ett fall där samma plånbok sitter i båda led bli ett prejudikat.

Allers tidningen mot Allers tryckeri - Hur korrupt verkar inte det?

I princip i alla andra fall har den drabbade kunden, inget som helst med tryckeriet att göra. Men dessa fall var inte intressanta nog för att lyftas fram till Högsta Förvaltningsdomstolen. Nu ha vi istället en cirkus där konsulter, jurister och advokater tjänar pengar men vi, som egentligen inte alls på något som helst sätt bett om att få vara med, d.v.s. tryckeriernas kunder och vanliga svenska skattebetalare får stå för fiolerna.

Svenska Dagbladet har här på ett adekvat och objektivt sätt beskrivit tryckerimomsen efter HFDs dom>>>

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk