Här kan ni se och höra hur vår finansminister marginaliserar oss som är drabbade av denna oerhörda kränkning och stöld, till bli "några företagare som som känner sig orättvist behandlade". Hmm

Han säger att tryckerimomsen är "en beklagansvärd situation", att han inte tänker göra något och att Skatteverket inte kan frångå rättspraxis. Detta med hjälp av väldigt många ord.

Rättspraxis & tryckerimoms...

Och det där med att frångå rättspraxis är upp till var och ens bedömning. De paragrafer som handlar om att skälighet ska råda då man tillämpar följdändringsregeln, har ju uppenbart Skatteverkets rättsavdelning valt att fösa bortom alla rimliga gränser

Tryckerimomsen har uppenbart blivit en tärande sjukdom som ingen vill ta ansvar för!

Se debatten...

 

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk