Film om Tryckerimoms

Moms B2B

Moms ska inte spela någon roll när affärerna är B2B.
-------
”Om tryckerierna ska tjäna pengar på lägre momssatser så får de börja sälja böcker, direkt från press till konsument”

Allt annat är fiffel!

Sanning & konsekvens?

- Snarare lögn & konsekvens som drabbar andra än lögnarna!

Vi börjar med vad som är sant. Det enda som är 100% sant av allt som sagts och skrivit om Tryckerimomsen, är att den drabbade gruppen, det vill säga svenska tryckeriers kunder under åren 2005 - 2007, inte har någon som helst del i detta. De har inga pengar att tjäna på detta. De har bara förlorat pengar på detta. De är brutalt indragna i detta, av Skatteverket, med hjälp av en lagstiftning som bjuder på denna maffiametodliknande konsekvens.

Så, sanningen är att här är det den överenskomna lögnen som skapat konsekvensen...

 


Snarar Lögn & konsekvens- Elakaste versionen!

Konsekvensen, hur drabbar den?

Tryckerierna lyckades med det "som ej får ske". De fick igenom sina krav på återbetalning av moms och miljarder betalas ut. Dessa momspengar bidrar direkt till högre resultat i deras verksamheter. Skatteverket har nu bara två val. De måste tillämpa Följdändringsregeln eller inte på grund av oskälighet. Det vill säga att de har möjligheten välja en metod där korrigeringen som tryckerierna fått igenom av sin momsberäkning bollas, på ett mycket orättvist sätt, vidare till deras kunder vare sig de vill eller ej. De valde att göra så, trots det absurda och oskäliga, för att då tvingas dessa, intet ont anande, företagare att ta indrivarens roll. Det vill säga att vi är nu tvingade att hyra in advokater för att försöka vinna tvistiga mål för att få dessa momspengar och sen ge dem till Skatteverket.

Tryckerierna konspirerade och utnyttjade situationen...

och Skatteverket biföll något de visste var en lögn

Alla fattar att man inte bemödar sig att ändra gamla momsdeklarationer om man inte ser någon vinning i det. Skatteverket och en del tryckeridirektörer har hävdat att detta uppkommit eftersom lagen var felskriven. Hmm... Skatteverket har vetat om detta och kunnat ändrat på felskrivningen sedan 1994 då EU påpekade för oss att vi inte hade något skrivet om att "kunden ska krediteras om moms återbetalas". Den ändringen gjordes först 2008 då man såg hur det här problemet skulle komma. Tryckeriernas direktörer såg möjligheten att sko sig på detta kryphål redan då bokmomsen infördes och därför lades grunden till domen som öppnade Pandoras box 2010. Det var bara vi kunder som inte visste eller blev upplysta om något i förväg. Att följdändringsprincipen skulle sätta oss i kläm visste alla Sveriges revisorer och ansvariga på båda sidorna.

Följdändringsregeln - Hur har den tillämpats?

Det är viktigt att notera att de ursprungliga momsdeklarationerna från perioden visade exakt på det som, där och då, skedde. Dessa är nu ändrade till en lögn! 25% moms debiterades tillagt till överenskomna priser av tryckeriet till tryckeriets kund. Kunden betalade dessa pengar som sedan skickades vidare till Skatteverket. (Hur fungerar momsen?, sen nedan)

6 år senare ändras förutsättningarna på grund av ett dom i EU-domstolen. Den ger tryckeriet möjligheten att ändra på beskrivningen av det som skett. Helt plötsligt kan tryckeriet ljuga och hävda att de bara fått 6% moms, vilket naturligtvis är 100% lögn! Detta eftersom kunden defakto betalat en faktura, där 25% moms specificerats och debiterats. Men, detta gör att Skatteverket, trots att de vet att detta är en lögn, betalar tillbaka mellanskillnaden. Totalt rör sig detta om nästan 6 miljarder.

Nu bestämmer sig Skatteverket för att köra följdändringsregeln. De resonerar så här, eftersom tryckeriernas lögn bifallits, så måste vi även hävda att deras kunder, ej heller betalat 25% moms. De har också betalat 6%, vilket alla vet är en lögn. Detta gör att våra dåtida momsdeklarationer underkänns och vi tvingas betala mellanskillnaden direkt till Skatteverket. Betalandet till SKV kan vi i princip inte komma undan, utan att bryta mot lagen. Vi får helt enkelt inte välja att inte delta i detta spel. Men vi har nu två val kvar, kring hur vi ska agera. Antingen accepterar vi att våra inköpskostnader ökar med 18% på det vi köpte av tryckerierna nu 8 år senare och bifaller på så sätt tryckeriets lögn genom att inte göra något mer än att vi betalar. Eller så försöker vi vinna striden åt Skatteverket och få tryckeriet att betala tillbaka den momsen som nu kommit att blivit överdebiterad. Jag vet att detta är komplicerat men den som är smart nog att förstå det jag beskrivit, fattar också hur kränkande detta är.

OBS! Skatteverket hade, långt innan, flera möjligheter att förebygga ett ett sånt här skeende!

 

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk