Film om Tryckerimoms

Moms B2B

Moms ska inte spela någon roll när affärerna är B2B.
-------
”Om tryckerierna ska tjäna pengar på lägre momssatser så får de börja sälja böcker, direkt från press till konsument”

Allt annat är fiffel!

Bakgrunden till eländet, rättshaveriet & tryckerimomsen

Sverige gick med i EU 1995. Vid inträdet fick Svenska skattemyndigheten veta att av EU att det behövdes göras kompletteringar i vår lag. Bl.a. annat att vi saknade det specificerade kravet på företag som återvinner moms att de måste då kreditera kunden som ursprungligen betalat momsen till dem. Vår myndighet tog lätt på kritiken och sa att vi behöver inte göra någon ändring eftersom vi har följdändringsregeln och den fungerar fint. Åren gick och 2002 sänkte Sverige bokmomsen vid försäljning av tidningar & böcker till konsument. Tryckerierna däremot de var ålagda att fakturera tryck och kopieringstjänster med 25% moms. Redan här såg slipade skattejurister och revisorer vad som var på gång.


EU påverkar oss

Slipade planer bäddade för tryckerimomsens miljardåtebäring

Tiden gick och planer smeds och det blev tydligare och tydligare för tryckerierna att, om de fick igenom en retroaktiv ändring, de då skulle kunna behålla momsåterbäringen. Man visste dock att Skatteverket kanske skulle följdändra och att det skulle drabba kunderna. Det var endast kunderna som inte hade en aning om vad som var på gång. I februari 2010 kom sen en dom från EU-domstolen, C-88/09 Graphic Procédé, som innebar att ett tryckeris tillhandahållande av tjänster kunde mervärdesskattemässigt istället anses utgöra tillhandahållande av varor och därmed omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent, som gäller för böcker, tidningar och broschyrer.

Tryckerimomsen betalas ut och kunderna får skatteskulder

Tryckerierna hade tidigare alltså, i laga ordning, ställt ut fakturor för trycktjänster med 25% moms. Dessa kunde de nu begära att de skulle ändras retroaktivt 6 år bakåt i tiden, till 6%. Därför har nu många tryckerier begärt nedsättning av beskattningsunderlaget för utställda fakturor. Skatteverket har sin tur tagit beslut om att bifalla nedsättning av tryckeriernas utgående moms med miljardbelopp. Kopior på de gamla fakturorna skickades in och pengarna betalades ut. Skatteverket har därefter, för att in direkt slå tillbaka, beslutat att följdändra. Tryckeriernas, intet ont anande, kunder drabbas och dras in i skiten genom att Skatteverket nedsätter deras avdrag för ingående moms med motsvarande belopp. Nästa sekund skickar skatteverket krav till dessa helt oskyldiga företagare som egentligen inte har med saken att göra.

Tryckerimomsens följdändring har antagligen gjorts för att rädda budgeten...

d.v.s. att Skatteverket balanser sina räkenskaper och på så sätt döljer de förlusten på kort sikt. Skatteverket hade kunnat agerat annorlunda om de hade analyserat situationen innan de hade den på bordet. Deras klantighet och desperata beslut för att rädda det som räddas kan, har sedan lett till massor elände och processer om Skatteverkets verkligen har rätt att följdändra på detta sätt.  Det finns paragrafer om skälighet som beskriver motsatsen. Dessa har blivit en tvistefråga eftersom Skatteverket har en orubblig syn på att detta är enda lösningen. Allt eftersom Skatteverket drar åt tumskruvarna tvingas därför kunderna in i de civilrättsliga salarna. Detta för att kräva tryckerierna, som absolut inte vill göra sina gamla kunder till viljes. Kunderna blir här ihjälprocessade, kassan töms verksamheter tappar fart och konkurserna kommer.

Destruktiva verksamheter

Man kan ju nu undra hur människorna som jobbar på Skatteverket, kan sova på nätterna, när de medvetet jobbar på dagarna med att förstöra för massor av oskyldiga företagare? Och man kan ju dessutom undra hur det står till med Svensk tryckeribransch, som ser dessa kortsiktiga intäkter som mer värda än långsiktiga relationen till sina kunderna? Många branscher gör sak av att det är bra att handla Svenskt, men det finns inget jag ångrar så mycket som att jag plockade hem vår trycksaksproduktion till Sverige och lät Sörmlands Grafiska vara vår leverantör ett antal år i första decenniet av 2000-talet.

Skattemoralen har då hos oss drabbade av tryckerimomsen helt skjutits i sank, förtroendet för svenska staten lika så och jag undrar, var det verkligen värt det?

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk